SWITCH SECTION

En takstmanns reise: 1986–2020

av Sven P. Meyer, daglig leder / styremedlem i Takstsentralen.

For Takstsentralen AS

Sven P. Meyer

Takstsentralen AS

28. september 2020
For Takstsentralen AS

Sven P. Meyer

Takstsentralen AS

28. september 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200928104109827.png?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200928104108561.png?maxwidth=2000
Takstmann.png Takstmann.png
0

Jeg har vært i eiendomsbransjen siden 1986 og har følgelig erfart både boligkrakket på slutten av 80-tallet, 9/11 2001, finanskrisen i 2008 og nå koronapandemien.

165
b-0TrueFalse

Tidligere kriser

Av de tre første krisene var boligkrakket verst, der boligmarkedet stupte rundt 40 %, renten var på 14–15 % og mange fikk store problemer. Ikke før 1993 begynte markedet å stige igjen. Både i 2001 og 2008 falt markedet, men var relativt raskt tilbake til normalen – henholdsvis 7–8 måneder og ca. 1 år. Felles for disse periodene var at nyboligmarkedet stoppet opp og var det siste som normaliserte seg igjen. 

429
true
b-0TrueFalse
0

Ny, annerledes krise

Vi takstmenn opplever at når taksering/tilstandsrapporter for salg går ned, går klagesakene opp og vi får flere skade-/reklamasjonstakster enn normalt. I tillegg går taksering for refinansiering opp fordi man ønsker å pusse opp isteden. I koronatiden, som nå har vart i rundt 7 måneder, var det kun i starten av pandemien, hvor alt var usikkert, vi opplevde en betydelig nedgang i oppdrag. Forskjellen fra de andre krisene, er at markedet tok seg relativt raskt opp igjen og vi har hatt tilnærmet normalt med oppdrag.

Renten har aldri vært lavere og regjeringen tok tidlig grep. Norge ble stengt ned og folk var nærmest lenket til hjemmekontor – og både studenter og pensjonister var ikke utendørs på mange uker. Pengeforbruket på klær og mat gikk drastisk ned, men boligomsetningen har vært veldig bra og boligprisene har steget. Jeg tror markedet vil fortsette å stige mot jul, ettersom renten, som er helt avgjørende for boligmarkedet, ble stående på 0 %. 

Fremover

Boliglånsforskriften og usikkerheten rundt oppblomstringen av Covid 19, vil kunne gi usikre tider igjen. Jeg mener generelt at man ikke skal spå langt frem i tid, da det er så mye som kan påvirke verden vi lever i. Får vi 4 nye år med Trump, vil Storbritannia få til en god nok avtale med EU eller pandemien muterer, vil også boligmarkedet i Norge kunne bli påvirket. 

1376
b-0TrueFalse
left -1 c-259TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200114085853709.png #FFFFFF
Les også