Hva ser en takstmann etter ved huskjøp?


Type something

For Takstsentralen AS

Sven P. Meyer

Takstsentralen AS

5. mars 2021
For Takstsentralen AS

Sven P. Meyer

Takstsentralen AS

5. mars 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210305105425872.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210305105006486.jpg?maxwidth=2000
Takstmann - 2021.jpg Takstmann - 2021 - mobil.jpg
115
0

Når en takstmann er på vennebesøk går øynene rundt absolutt hele tiden – helt ufrivillig – og ser etter feil. Dette er selvfølgelig ikke noe man ønsker, tvert imot er det en evne man skulle ønske at man ikke hadde.

217
b-0TrueFalse

Men når en takstmann skal ut og kjøpe et hus, da er det en evne man kan sette pris på. Riktignok er det sånn at en del av de feil og mangler som fanges opp av «radaren», som til enhver tid går på høygir, ikke er vesentlige nok til å bruke tid på for en lekmann.

Så det jeg, som takstmann, vil råde en lekmann til å bruke tid på når man går på visning, er:

366
false
b-0TrueFalse
0

Utvendig

1. Kledning: ta med en kniv og gå rundt huset å stikk kniven inn i kledningens nedre del og tilfeldig andre steder.

  • Drenering – «knotteplast».
  • Takstein, renner og nedløp, og om vinteren, istapper – for å avdekke eventuelle skader.  
436
b-0TrueFalse
0

2. Vinduer og dører: Se og stikk kniven forsiktig i listene rundt vinduer, vindusrammer og vannbord under vinduene – kontroller også vindusglass for sprekker og skader. Når du går rundt i huset, ta stikkontroller av om vinduer og dører åpnes, om de subber og om eventuelt tetningslister er hele. Sjekk også om det er malingsavflassing. Les alltid i takst-/tilstandsrapporten og se etter hva som er beskrevet. Norske isolerglassruter produsert i perioden 1965–1975 og importerte ruter frem til 1980 kan inneholde PCB i forseglingslimet rundt glasset. PCB-ruter er fortsatt lovlig å ha i bruk, men de skal merkes som PCB-holdige. Når slike ruter tas ut av bygget, må de leveres som farlig avfall.  

699
b-0TrueFalse
0

3. Drenering/fukt i kjeller: Se etter «knotteplast» som stikker opp mellom terrenget og grunnmuren. Les i takst-/tilstandsrapporten om det står noe om dreneringen – er den skiftet, er den i tilfelle skiftet rundt hele huset – dersom det ikke står noe, spør selger eller megler, men ikke sikkert megler kan/vet noe om dette. Se etter fukt- og/eller saltutslag i kjeller. Se også etter sprekker og setninger i murveggene. Utforede kjellervegger, spesielt i eldre hus, er generelt å betrakte som en risikokonstruksjon. Det kan være fukt i disse veggene som det kan være vanskelig å se for alle, men spesielt for en lekmann. Her kan takstmannen ha boret hull i veggen og utført en fuktkontroll. Jevnlig inspeksjon av utforede vegger er viktig.

742
b-0TrueFalse
0

4. Tak: Se på taket om taksteinen, beslagene og rennene/nedløpene ser hele ut, at taksteinen er uten mose og skader samt om det er lekkasjer på renner og nedløp – nedløp skal ha skjøten ut fra vegg. Les alltid i takst-/tilstandsrapporten og se etter hva som er beskrevet om alder, eventuelle skader med mer.

310
b-0TrueFalse
0

Innvendig

Følgende feil og mangler er de vesentligste: baderom, kjøkken, skjevheter, fukt i takflater, tekniske anlegg (sikringsskap, vann- og avløpsrør samt ventilasjonsanlegg).

5. Baderom: Les alltid i takst-/tilstandsrapporten og se etter når badet/badene ble pusset opp. Se spesielt etter om det er beskrevet noe om det er deler av badet som er pusset opp eller om det er utført en totalmodernisering. Merk at dersom det står «oppusset», kan det bare være skiftet ut utstyr eller delvis pusset opp. Be om å få dokumentasjon! Sjekk at flisene og fugene er hele og om det er svartsopp.

927
b-0TrueFalse
0

6. Kjøkken: Se inn i kjøkkenskapet under vasken, her bør det være en vannlekkasjesensor (vannalarm) og aquastopp på oppvaskmaskinen. Se generelt på benkeplatene og sjekk ventilatoren – er det trekk ut i det fri eller kullfilter?


495
b-0TrueFalse
b-0TrueFalse
0

8. Tekniske anlegg:

22
b-0TrueFalse
0

9. I borettslag og sameier: Se på fellesarealer, fasader og tak. Er det behov for vedlikehold? Se på regnskapene – er det sunn økonomi og hvordan er fellesgjelden? Er det satt at penger til vedlikehold (vedlikeholdsfond)? Er det høye fellesutgifter? Og hva er inkludert i fellesutgiftene?  


Lykke til på visning!

332
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200114085853709.png #FFFFFF
Les også