Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

Søke leverandørstatus

Ingen kostnader eller forpliktelser

For Takstsentralen AS

Sven P. Meyer

Takstsentralen AS

17. juni 2020
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200709110728329.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200709110728532.jpg?maxwidth=2000
0

TAKSTSENTRALEN - NORGES STØRSTE TAKSTALLIANSE

Vi tar tak i det vanskelige, fortsetter med nytenkning, benytter ny teknologi, fjerner arealfeil og revolusjonerer dermed boligomsetningen! 

Fyll ut registreringsskjema nedenfor så vil vi ta kontakt med deg så snart vi kan.

title

Person og firmainformasjon

input field

input field

CONTACT INPUT BOX

CONTACT INPUT BOX

Radio buttons

Er medlem i Norsk Takst

title

Kontakt

CONTACT INPUT BOX

CONTACT INPUT BOX

input field

CONTACT INPUT BOX

CONTACT INPUT BOX

title

Type oppdrag

CHECKBOXES

CHECKBOXES

Jeg ønsker

CHECKBOXES

For å kunne motta flere oppdrag, ønsker jeg å motta oppdrag med en radius på (?) (Dersom du har forskjellig bopel og kontor, skriv inn begge adressene og du kan motta flere oppdrag.

MESSAGE BOX

single button

120


1004
c-259TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200114085853709.png #FFFFFF
Les også