Slik endrer de takstbransjen ved å tenke nytt

For Takstsentralen AS

Sven P. Meyer

Takstsentralen AS

15. juni 2020
For Takstsentralen AS

Sven P. Meyer

Takstsentralen AS

15. juni 2020
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200615182329297.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200615182808800.jpg?maxwidth=2000
0

Mange tenker nok at gjennomføring av et takstoppdrag er noe som skjer i forbindelse med et boligsalg - typisk ved at det gjøres en Verditakst eller lages en Tilstandsrapport. Det er imidlertid bare to av en rekke ulike typer takseringsoppdrag som finnes. Vi kan for eksempel nevne:

 • Forhåndstaksering av boliger
 • Skadetaksering
 • Reklamasjonstaksering etter boligkjøp
 • Skjønn
 • Taksering av Næringseiendom
 • Takseringsoppdrag innen landbruket
 • Taksering innenfor elektroinstallasjoner
 • Taksering av innbo
 • Taksering av maskiner og kjøretøy

Det sier seg selv at det er ulike behov for kompetanse for å gjøre de forskjellige takstoppdragene. Én og samme takstmann kan ganske enkelt ikke håndtere alle typer oppdrag. For deg som kunde kan det kan medføre mye arbeid å finne akkurat den takstmannen som har rett kompetanse til å utføre ditt oppdrag.

- Dette ønsket vi å gjøre noe med, sier daglig Leder i Takstsentralen, Sven Meyer, og utdyper: 

- I Takstsentralen, som så dagens lys i 2016, tilbyr vi ganske enkelt formidling av alle typer takstoppdrag i alle deler av vårt langstrakte land. Registrerte oppdrag blir umiddelbart formidlet via vår tjeneste til den takstmannen/de takstmennene som er kvalifisert(e) for oppdraget, innenfor gjeldende geografiske nedslagsfelt, sier han.

Innovativ måte å fordele oppdrag på 

Den nevnte måten å formidle oppdrag på, var et viktig poeng ved etablering av Takstsentralen. I en del tilfeller får nemlig takstmenn forespørsler om oppdrag de ikke har mulighet til å ta. Enten fordi de ikke har kompetanse på fagfeltet, ikke har tid til å ta det, eller at det skal utføres et helt annet sted i landet. 

Med Takstsentralens løsning for fordeling av oppdrag, kan oppdraget imidlertid gis videre til en annen takstmann. På den måten får kunden oppdraget utført av en kvalifisert takstmann som har kapasitet og mulighet til å utføre oppdraget. Tipseren mottar en liten prosentandel av honoraret, så i sum blir det en vinn-vinn situasjon for alle parter.

Det er tydelig at selskapets innovative tilnærming har slått an. På de fire årene som har gått siden etableringen, har Takstsentralen vokst kraftig og er i dag den desidert største takstkjeden i Norge. Totalt teller selskapet over 220 takstmenn og alle tilknyttet kjeden må være medlem i bransjeorganisasjonen Norsk Takst.

- Etterutdanningen i Norsk Takst er obligatorisk, noe som sikrer kvaliteten på arbeidet våre takstmenn gjennomfører. Det er svært viktig for oss, sier Sven Meyer.

Han legger til at Takstsentralen også jobber med å innføre et eget kvalitetssikringssystem som skal sikre at takstmennene gjør så grundige undersøkelser som mulig. Kvalitetssikringssystemet vil ha særlig fokus på de vanligste skadetypene forsikringsselskapene har klager og utbetalinger på. Disse er i rekkefølge:

 • arealmåling
 • feil på baderom
 • fukt i grunnmur, yttertak og yttervegger
 • forskriftsmangler/feil.

Poenget med å legge vekt på disse skadetypene er selvsagt å redusere andelen feil og mangler - og dermed bidra til et lavere konfliktnivå rundt eiendomsoverdragelser. Det er godt nytt for alle, men blir også svært viktig i det daglige arbeidet blant Takstsentralens medlemmer. 

- Gjør ikke takstmannen en god nok jobb, får de faktisk ikke lov til å utføre oppdrag for oss lenger, avslutter Sven Meyer.

3593
b-0TrueFalse
left-1 c-259TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200114085853709.png #FFFFFF
Les også