115

Takstsentralen/bygningssakkyndig – pressemelding

Offentlig godkjenningsordning – hva skjedde!?

For Takstsentralen AS

Sven P. Meyer

Takstsentralen AS

9. juli 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210709120903270.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210709120903270.jpg?maxwidth=900
0

Regjeringen skjerper kravene til hva du får vite når du kjøper bolig, men stiller ikke krav til personen som skriver tilstandsrapporten – dette er lite gjennomtenkt, mener Sven Meyer, daglig leder i Takstsentralen – takstmann med 26 års erfaring, og har hatt mange verv i Norsk takst. 

Takstbransjen, Forbrukerorganisasjonen Huseierne og Norges Eiendomsmeglerforbund er tilfreds med at regjeringen har vedtatt en forskrift som fastsetter minstekrav til tilstandsrapporter i bolighandelen.

Ingen tvil

Klare regler om hva som skal undersøkes når man skal dokumentere en bolig ved salg er viktig for forbrukerne. Dette gir selgeren trygghet om at boligen de skal selge er godt dokumentert, og kjøperen gis trygghet om at de får grundig beskrivelse av det de skal kjøpe.

Kjøperen får dermed et bedre beslutningsgrunnlag før budgivning, og har et ansvar for å sette seg inn i opplysningene. Med denne reguleringen kan forbrukerne forvente tilstandsrapporter i henhold til de nye forskriftene, som er av høyere kvalitet enn dagens rapporter. Dette vil gi et betryggende informasjonsgrunnlag for boligkjøperne.

Forskriften krever at boligen før handelen blir undersøkt for fukt, og hvis det er mer enn fem år siden boligen hadde el-tilsyn, kreves en undersøkelse av det elektriske anlegget. Undersøkelsene må gjøres av en bygningssakkyndig, som også får plikt til å melde om åpenbare mangler, eksempelvis ulovlige bruksendringer eller mangel på rømningsvei.

Regjeringen sier ...

Forskriften skal, sammen med tidligere vedtatte endringer i avhendingsloven, som regulerer kjøp og salg av bolig, gjøre bolighandelen tryggere, melder regjeringen i en pressemelding. Både lovendringene og forskriften trer i kraft 1. januar 2022.

   –   Lovendringene og forskriften vil til sammen gi selgeren sterke incentiver til å innhente en forskriftsmessig tilstandsrapport, sier justisminister Monica Mæland (H) i pressemeldingen.

Takstsentralen er også fornøyd med den nye forskriften, men i forslaget, som var på høring, var det unison enighet (forbrukermyndighetene, storting, regjering og alle aktørene i bransjen) om at det skulle bli et krav til utdannelse for å kunne kalle seg «Bygningssakkyndig» – anbefalingen var en toårig utdannelse med 120 studiepoeng. Bygningssakkyndig skulle bli en beskyttet tittel. 

– Uten krav kan du og jeg, eller en frisør, eller hvem det nå måtte være kalle seg bygningssakkyndig. Det er en helt uforsvarlig løsning, sier Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Dette har han dessverre helt rett i, mener Meyer.

   –   Dette ville gi en trygghet for boligselger og boligkjøper om at rapporten bare kan utføres av godkjente fagpersoner – nemlig en Bygningssakkyndig. Derfor er det helt uforståelig at regjeringen likevel dropper kravene til det som skal utføre tilstandsrapportene, sier Meyer.

Godt nok?

Regjeringen skriver selv at de velger å ikke gå videre med kvalifikasjonskrav. I en pressemelding sier de at det ikke finnes dokumentasjon som viser at mangelfulle tilstandsrapporter skyldes at de som lager dem ikke har nødvendige kvalifikasjoner.

I en uttalelse sier Torill Eidsheim, boligpolitisk talsperson i Høyre;

    –   Vi har sett på tvistesaker, på hvorfor de har oppstått, og vi har funnet at det ikke har vært tydelige krav til hva som skal stå i tilstandsrapporten. Det var naturlig å se på kvalifikasjonskrav til de som skriver rapporten også, men jeg synes det har blitt tatt en klok avveining, nettopp fordi ingenting tyder på at det er dårlig kompetanse blant takstmenn.

Hun tror de nye kravene til hva som skal stå i tilstandsrapporten vil være nok.

Den nye forskriften krever at bygningssakkyndige undersøker steder som er utsatt for fukt. Hvis det er mer enn fem år siden boligen hadde el-tilsyn, krever forskriften også at den bygningssakkyndige foretar en enkel, visuell undersøkelse av det elektriske anlegget.

   –   Når det blir satt et minstekrav, vil tilstandene ikke lenger være mangelfulle, sier Eidsheim. Hun påpeker at forskriften også inneholder krav om at tilstandsrapporten skal være forståelig og tilgjengelig digitalt.

I fredagens pressemelding påpeker regjeringen at det allerede finnes sertifiseringsordninger i regi av private aktører, og skriver at de vil vurdere tiltak om tilstandsrapportene ikke blir bedre.

Konklusjonen

Sven Meyer mener at det nå er fritt frem for hvem som helst å kalle seg Bygningssakkyndig – ettersom det ikke er noen beskyttet tittel / offentlig godkjenningsordning. I tillegg til Norsk takst, er det i dag 3 aktører, hvor det er stor forskjell på utdannings- og etterutdanningskravene.

Han mener regjeringen, med dette håpløse vedtaket, egentlig har satt bransjen mange år tilbake, og håper regjeringen kommer til fornuft og snur før forskriften trer i kraft 1.1.2022 – og aller helst før valget.

Litt om Takstsentralen

Takstsentralen er Norges største formidler av alle typer oppdrag innen eiendomstaksering. De er landsdekkende med sine 266 leverandører, som alle er tilknyttet Norsk takst.

Dette er et selskap med et godt team som har høy grad av innovasjon, ny teknologi og stort potensial med tanke på marked, skalerbar plattform, god vekst og kontinuerlig forbedret lønnsomhet.

Takstsentralen AS ble stiftet i 2016. Av våre 266 leverandører, er 256 bygningssakkyndige med lang erfaring, høy kompetanse og vil gjøre sitt ytterste for å levere tilstandsrapporter av høy kvalitet. Vi har leverandører i alle fylker, og disse dekker totalt 188 kommuner i Norge. Til sammen kan vi, i tillegg til alle andre oppdrag, utføre rundt 70 000 tilstandsrapporter per år.

Takstsentralen vil gjøre det så enkelt som mulig å bestille en takstmann. De presenterer en ny bookingtjeneste for oppdrag – tanken er at det skal være enklere å bestille en takstmann enn å bestille en flybillett.

Kontakt

Takstsentralen, daglig leder Sven P. Meyer, 951 84 350, sven@taksthuset.no

6285
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200114085853709.png #FFFFFF
Les også